Finnish poet Hannu Helin's poem presented by his friend Antti Hernesniemi

I present this song - here a demo version - as a part of theatre piece, yet a manuscript. It presents living of two guys in Helsinki in 1960's.

Esitän tämän laulun, tässä demo-versio, osana teatterikappaletta (vielä käsikirjoituksena). Se kuvaa kahden henkilön elelyä 1960-luvun Helsingissä.

Leave a comment

Add comment