In Gallery some new photos .. / Galleriassa uusia kuvia ..

In Gallery some new photos from my 2008 Kannus exhibition!

Galleriassa joitakin uusia kuvia vuoden 2008 Kannuksen näyttelystäni !

Leave a comment

Add comment