I was drinking coffee when .. Olin juomassa kahvia kun .. Jag höll på att dricka kaffe när ..

Leave a comment

Add comment