Dr. Antti Samuli Hernesniemi

Antti Samuli Hernesniemi
Antti Samuli Hernesniemi

Story

 

This is a symphony that contains the whole history of classical music in three and half minutes. Listen to and enjoy it,  with the special wind band - Mr. Mehtän-Könönen Phones !

Tämä on sinfonia, jossa on kolmessa ja puolessa minuutissa koko klassisen musiikin historia. Kuuntele ja nauti, Mr. Mehtän-Könösen johtaman hienon bändin esittämänä !

Antti Samuli Hernesniemi

Story

 


 

 

The first part of the composition. The whole work combines - I feel so - the elegy of classical European music and the blues of Afro-American music.

 

Sävellyksen ensimmäinen osa. Teos yhdistää mielestäni eurooppalaisen elegian ja afro-amerikkalaisen bluesin. 

Antti Samuli Hernesniemi

Story

 

First part of Ascending form - Nouseva muoto sung by a chorus

Nousevan muodon ensimmäinen osa jonka kuoro laulaa

Antti Samuli Hernesniemi

Story

 

Second part of Ascending form - Toinen osa Nousevasta muodosta

Antti Samuli Hernesniemi

Story

 

 

Part Three - Osa kolme   Ascending form - Nouseva muoto

Antti Samuli Hernesniemi

Story

 

Ascending Form : Part Six  - Nouseva muoto: Osa Kuusi

Antti Samuli Hernesniemi

Story

 

Part Two - Osa kaksi

Antti Samuli Hernesniemi

Story

 

 

Third Part - Kolmas osa

Antti Samuli Hernesniemi

Story

 

Part Four - Osa Neljä

Antti Samuli Hernesniemi

Story

 

Part Five - Osa viisi

Antti Samuli Hernesniemi

Story

 

Part Seven - Osa seitsemän - Del sju