Antti Hernesniemi

Uusi pianolevyni - My new piano record

Dear Friend : I am preparing a new CD containing my new piano compositions. It will be published in few months. You'll be hearing more details in few weeks.

Hyvä Ystävä : Olen valmistamassa aineistoa uuden piano-CD:ni julkaisua varten. Se tulee kauppaan muutaman kuukauden kuluessa. Saat lisätietoja lähiaikoina.