Antti Hernesniemi

Tule joulu tupahamme ! Oh come Christmas to our home !

Tule joulu tupahamme

heitä henkees huoneisiimme

tule meille, tule muille

käy kaikille kylähän !

Jo on vuosi vierinytkin
kauas kesästä keritty
näitten kylmäin kynnykselle
syksyn märästä sylistä
Jos on asuttu erossa 
kaukana kahessa kohassa
nyt sopis kai tulla samahan
tutut yhtehen tupahan !
 
       *

Oh, come Christmas, to our home

throw your spirit to our rooms

come to us, come to others

please come, go to everyone !

 Again´s a whole year has rolled behind

far away we are from summer

the chilly times, they are now coming

while we've been in autumn's lap

If you have been separated

in two, two distant place

wouldn´t it be now fit for you

to come, to come together !