Antti Hernesniemi

Lampi kevättalvella / Träsk på vårvintern / Pond in spring-winter